CONTABIL ȘEF – București, sector 3

 • Locație:
 • Salariu:
  negociabil
 • Program:
  Full-Time
 • Adăugat:
  3 săptămâni în urmă
 • Categorie:
  Financiar
 • Termen limită:
  9 februarie 2025

Firmă de vending cu specific în coffee selection angajează persoană în funcția de Contabil Șef.

 

Responsabilități principale: 

 • Organizarea, îndrumarea și responsabilitatea pentru desfășurarea eficientă a activității contabile conform dispozițiilor legale în vigoare.
 • Asigurarea și gestionarea eficientă a integrității întregului patrimoniu al societății conform normelor și reglementărilor interne și legale.
 • Coordonarea și supervizarea contabilității operațiilor financiare și de capital, inclusiv evidența imobilizărilor, stocurilor, cheltuielilor și veniturilor conform legislației în vigoare.
 • Respectarea principiilor contabile și de evaluare a patrimoniului.
 • Consemnarea corectă și la timp a oricărei operațiuni care afectează patrimoniul societății și înregistrarea sistematică a documentelor contabile conform legii.
 • Supravegherea reconcilierii și închiderii conturilor, elaborarea balanței de verificare și analiza financiar-contabilă.
 • Consultarea entităților funcționale și a conducerii societății în problemele de competență contabilă.
 • Asigurarea calității lucrărilor efectuate și a respectării reglementărilor legale în vigoare în domeniul financiar-contabil.
 • Pregătirea profesională și perfecționarea cunoștințelor personalului din subordine.
 • Îndeplinirea altor sarcini prevăzute de legea contabilității și alte reglementări legale în domeniul economic și financiar-contabil.

 

Competențe:

 • Minim 8 ani experiență în conducerea departamentului contabil
 • Absolvent al unei facultăți cu profil economic
 • Experiență în contabilitate, calificare în expertiză contabilă
 • Cunoștințe operare PC (Microsoft Office)
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat

 

Aptitudini:

 • Comunicare și crearea de conexiuni interpersonale
 • Persoană prezentabilă și de încredere
 • Spirit de competiție și dorința de a reuși
 • Organizarea eficientă a informațiilor si prioritizarea corectă a activităților