Politica de confidentialitate

In operațiunile de procesare a datelor cu caracter personal pe site-ul www.targethr.ro se utilizează date cu caracter personal cum ar fi:

 • Date despre angajati, prin inregistrarea dumneavoastra in pagina de joburi.
 • Date despre angajati, prin efectuarea contractelor de munca si transmiterea acestora on line catre instituiile de stat.

Conform cerintelor Legii 677 din 2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, ale Legii nr. 506 din 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, precum si ale Regulamentului pentru protectia Datelor (GDPR) UE 679 din 2016, Target HR, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra in scopul selectiei si angajarii dvs. in cadrul altor companii cu care are contracte de prestari servicii.

Datele pot fi comunicate clientilor nostri numai pentru scopul mai sus mentionat, precum si transmiterea datelor cu caracter personal catre institutiile sau autoritatile publice ca urmare a respectarii obligatiilor legale. (in cazul contractelor prestari servicii de Revisal)

De asemenea, in acelasi scop, se pot utiliza date pentru transmiterea de documente si informatii prin posta, telefon, email, SMS sau alte mijloace de comunicare, catre clientii cu care avem contract de prestari servicii.

Persoana fizica care se inregistreaza pe acest site are urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de a fi informat – va fi informat odata cu inscrierea cv ului, prin acceptul dat.
 2. Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal – oricand pe durata procesarii si se furnizeaza raspuns in maxim 30 zile.
 3. Dreptul de a actualiza datele cu caracter personal – oricand pe durata procesarii, se opereaza imediat si se furnizeaza raspuns in maxim 30 zile.
 4. Dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter personal – oricand pe durata procesarii si se furnizeaza raspuns in maxim 30 zile.
 5. Dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal – oricand pe durata procesarii si se furnizeaza raspuns in maxim 30 zile.
 6. Dreptul de a-și porta datele cu caracter personal – oricand pe durata procesarii si se da raspuns cat mai repede in maxim 30 zile.
 7. Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal – oricand si se implementeaza imediat.
 8. Drepturi cu privire la procesarea automată a datelor cu caracter personal.

Compania procesează datele dvs. cu caracter personal pe acest site doar în următoarele condiții:

 • Dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal odata cu inscrirearea cv ului.

Compania se va asigura în orice moment că toate operațiunile ce vizează procesări de date cu caracter personal să fie reglementate prin operator, persoana împuternicita prin Decizie internacare va respecta cerințele și clauzele expres impuse de GDPR.

 

Cerințe de conformitate GDPR

Următoarele acțiuni sunt utilizate de Companie pentru a se alinia la principiile GDPR. Toate acțiunile de mai jos sunt revizuite în mod frecvent pentru a respecta toate cerințele GDPR:

 • Compania se va asigura în mod frecvent că există în orice moment un temei legal justificat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Un responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal este numit în cazul în care există această cerință;
 • Toți angajații operatorului respectă principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Toți angajații operatorului au fost instruiți cu privire la procesarea datelor cu caracter personal;
 • Se obține consimțământul explicit al consumatorului privind procesarea datelor cu caracter personal;
 • Se auditează în mod frecvent toate politicile de conformitate pentru a respecta cerințele GDPR;
 • Următoarele elemente sunt documentate temeinic în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal:
  • Numele organizației în calitate de operator de date cu caracter personal;
  • Scopul pentru care sunt realizate prelucrările;
  • Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
  • Termene de stocare / arhivare a datelor cu caracter personal;
  • Politici de securitate cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal.

 

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atâta timp cât avem nevoie de ele în scopul pentru care sunt procesate. De exemplu, dacă va inscrieti cu un cv, vom pastra cv –ul dvs, prceum si datele din cv (nume, prenume, varsta  si numarul de telefon), atat timp cat sunteti interesat de a va gasi un job.

Datele dvs. pot fi, de asemenea, păstrate astfel încât să putem continua să vă gasim jobul potrivit carieerei dvs. Păstrăm datele identificabile pe care le colectăm direct numai în acest scop.

Vom revizui în mod activ datele cu caracter personal pe care le deținem și le vom șterge în siguranță sau, în unele cazuri, le vom anonimiza si le vom foloso doar in scop statistic, atunci când nu mai există o nevoie a dvs. si ne comunicati acest lucru.In lipsa unei comunicari din partea dvs. Nu vom pastra datele pentru o perioada mai mare de 5 ani.

Cum protejam datele dvs cu caracter personal?

Compania ia în serios siguranța datelor dvs. cu caracter personal. Depunem toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal de abuz, interferențe, pierdere, acces neautorizat, modificare sau divulgare.

Măsurile noastre includ implementarea unor metode de securitate a informatiilor pe care le deținem. Accesul la datele dvs. cu caracter personal este permis numai în rândul angajaților, pe baza unei necesități de cunoaștere și sub rezerva unor obligații stricte de confidențialitate contractuală atunci când sunt procesate de terțe părți.