Administrare de personal și salarizare

Target HR ofera servicii complete de administrare de personal și salarizare

Vă  oferim servicii complete pentru externalizarea totală sau parțială a administrării de personal și a salarizării. 

Avem cei mai buni specialiști care vă oferă suport și soluții pentru problemele întâmpinate în administrarea de personal: servicii de Revisal ,  întocmirea actelor, consultanță în legislația muncii, audit de resurse umane si gestionarea cu autoritățile competențe.

Prin noi, erorile frecvente care se fac în aplicarea prevederilor legale nu vor mai exista și veți evita astfel  urmările neplăcute ale unor astfel de greșeli: amenzi, pierderi financiare, conflicte de muncă, acțiuni în instanță deschise de angajați.

Servicii de revisal                  

Agenția noastră este acreditată conform Hotărârii de Guvern nr. 500 din 2011 și poate prealua externalizarea serviciul de completare și transmitere a Revisalului pentru companii.

Serviciul Revisal cuprinde următoarele activități:

 •  Completarea în Revisal a tuturor contractelor individuale de muncă ;
 •  Înregistrarea în Revisal a tuturor modificărilor/suspendărilor/încetărilor intervenite în cadrul raporturilor de muncă;
 •  Transmiterea Revisal către Inspectoratul Teritorial de Muncă, conform prevederilor legale.

Externalizarea Revisal presupune și transferul responsabilității de la companie către noi.

Întocmirea actelor de personal

 • Gestionarea (întocmire/actualizare) dosarelor de personal;
 • Întocmirea contractelor individuale de muncă;
 • Întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă;
 • Întocmirea documentației pentru încetarea/modificarea/suspendarea contractelor individuale de muncă;
 • Întocmirea adeverințelor de vechime;
 • Întocmirea documentației privind abaterile disciplinare;
 • Consultanță în păstrarea evidenței privind prezența salariaților;
 • Consultanță în privință planificării și evidenței concediilor de odihnă;
 • Consultanță în toate problemele de legislația muncii;
 • Întocmirea de rapoarte la solicitarea clientului;
 • Suport în cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale statului.

Audit resurse umane

Auditul periodic de resurse umane vă ajută să preîntâmpinați diferitele probleme de legilslatia muncii.

Auditul implică următoarele etape:

 •  Verificarea dosarelor de personal și a corectitudinii documentelor care au legătură cu raporturile de muncă;
 •  Verificare Revisal;
 •  Generarea unui raport cu privire la situația existentă;
 •  Propunerea unui plan de măsuri pentru remedierea problemelor.

Auditorul va verifica serviciile de: administrare dosare personal, raportare revisal, alte rapoarte solicitate.

Gestionarea relației cu Autoritățile competente      

Agenția noastră ține legătura cu autoritătile statului. (Inspectoratul de Muncă, Inspecția muncii, Casă de Sănătate, precum și alte instituții abilitate)

PUTEM FI

AGENȚIA TA DE HR