Expert in Achiziții Publice – Construcții Civile

 • Locație:
 • Salariu:
  negociabil
 • Adăugat:
  5 luni în urmă
 • Categorie:
  Administrativ, Financiar, Inginerie, Juridic
 • Termen limită:
  1 martie 2025

Căutăm pentru companie de prestigiu în construcții civile şi industriale

 

Expert in Achiziții Publice – construcții civile

 

Cerințe:

– absolvent de studii superioare juridice sau inginerie

– minim 2 ani experiență în domeniu cunoștințe de utilizare Word, Excel, Outlook

– cunoștințe în legislația achizițiilor publice.

 

Descrierea jobului

– Studiază documentația (caiete de sarcini, fișe de date, planuri, memoriu tehnic);

– Verificarea zilnică pe site-ul SEAP a potențialelor oferte / lucrări și stabilirea împreună cu managerul de departament procedurile la care vor participa;

– Elaborează strategia pentru întocmirea documentației de prezentare a ofertei, ținând cont de cerințele transmise și politica firmei pentru întocmirea ofertelor;

– Aplică corect legislația în vigoare privind achizițiile publice;

– Identifică și urmărește procedurile de achiziții publice publicate pe SICAP;

-Analizează și verifică îndeplinirea condițiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnico-economică, situație financiară, solicitate prin documentația de atribuire;

– Poartă corespondența cu autoritățile contractante pe parcursul desfășurării procedurilor de achiziție publică;

– Pregătește și elaborează documentațiile în vederea participării la procedurile de achiziție publică, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și caietele de sarcini;

– Descarcă din SEAP documentația aferentă încărcării ofertelor și întocmește documentația necesară participării la licitații publice și completează DUAE ( de Achiziții Publice) în Platforma SEAP;

 

Oferta:

 Pachet salarial avantajos

Oportunitate crestere profesionala intr-un mediu tânǎr, dinamic şi de succes