Greșeli de evitat la întocmirea Regulamentului Intern

 

  1. O primă greșeala este aceea ca întocmirea si modificarea Regulamentului Intern se face adesea fără a lua în calcul importanta consultării salariaților. Trebuie sa luăm in calcul că Regulametul Intern se modifică numai după consultarea reprezentantului salariaților, și a sindicatului dupa caz. Consultarea acestora este absolut obligatorie. Ca modalitate de a probă, asta in cazul unui control, poate fi un process verbal in care salariații au semnat ca participă la consultare.

 

  1. A doua greseală să nu îl faci accesibil ca sa poata fi consultat oricand. Regulamentul se afiseaza la sediul angajatorului, o cere Codul Muncii. „Regulamentul intern se aduce la cunoștința salariaților prin grija angajatorului și își produce efectele față de salariați din momentul încunoștințării acestora”. Totodată dacă este doar afisat la sediul angajatorului, se cere sa fie trimis, adus la cunoștință si celor care lucreaza de acasă.

 

  1. O altă greșeală este aceea de a folosi un model standard, neadaptat la situatia de business sau de activitate, adică un regulament împrumutat. Chiar dacă acel regulament conține minimul obligatoriu necesar cerut prin Codul muncii, pot fi diferite aspecte diferite, precum pauza de masa, programul flexibil, abaterile disciplinare sau chiar modul in care se face evaluarea profesională.

 

Având in vedere modifcările tot mai frecvente ale codului muncii din ultima perioadă, angajatorul trebuie sa fie atent la orice modificare legislativă aparută in zona muncii. Prin urmare se recomandă revizuirea Regulamentului Intern cel puțin anual.