Cum dovedesti vechimea in munca?

Asa cum ai vazut, cărţile de muncă nu se mai întocmesc ş icompletează începând din 1 ianuarie 2011, dată de la care evidenţa muncii se realizează doar electronic, prin intermediul registrului general de evidenţă a salariaţilor (ReviSal), reglementat prinHotărârea de Guvernnr. 500/2011.

Odata cu desfiintarea cartii de munca, vechimea ta in munca poate fi dovedita doar cu adeverinta de vechime eliberata de la locul de munca.

Asa ca, daca pleci de la angajatorul tau curent, sau vrei sa iti schimbi locul de munca, nu uita sa soliciti adeverinta de vechime.Este singurul document care atesta vechimea ta in munca.

Acest act poate fi solicitat angajatorului sau, dacă acesta nu poate ori nu vrea să îl elibereze, direct inspectoratelor teritoriale de muncă. De asemenea, atâ tangajatorii, cât şi instituţiile ş iautorităţile publice sunt obligate să elibereze, la încetarea activităţii persoanelor pe care le-au plătit, o adeverinţă de vechime.

Cum se obţinea deverinţa de vechime în muncă?

Există mai multe situaţii care trebuie luate în calcul.

  1. Atunci când salariatul solicită angajatorului o astfel de adeverinţă.

Potrivit art. 5 din HG. 500/2011, angajatorul este obligat să emită adeverinţa, înmaxim 15 zile de când a fost solicitată.

“La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate.” art. 5, HG nr. 500/2011

Obligaţia angajatorului, prevăzută în HG 500/2011, este dublatăşi de o prevedere a Codului Muncii care, la art. 34, precizează că: „la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să atestea ctivitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate”.

  1. Ce faci atunci când angajatorul nu poate elibera o adeverina de vechime în muncă (de exemplu, firma nu mai exista sau este in insolvabilitate).

În acest caz, salariaţii au posibilitatea să solicite documentul direct la Inspectoratul Teritoril de Muncă din raza căruia angajatorul îşi desfăşoară activitatea. Inspectoratul teritorial de muncă eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de celmult 15 zile de la datăa solicitării.

Serviciul nu este, însă, gratuit,eliberarea adeverinţei fiind taxată cu 20 de lei/document,actul normativ care reglementează tarifele şi taxele percepute de ITM.

Trebuie să ştiţi că, în cazu lîn care angajatorul refuză, neavând motive obiective, să elibereze adeverinţele de vechime şi orice alte documente care atesta calitatea de salariat a solicitantului, el poate fi amendat cu  minim 300 de lei, amendă care poate ajungeşi la 1.000 de lei.

Tot ce trebuie să faceţi este să sesizaţi ITM, singura instituţie abilitată să constate această contravenţie şi să aplice amenzile corespunzătoare.

De stiut ca, pentru perioada lucrată până la 31 decembrie 2010, dovada vechimii în muncă o face carnetul de muncă. Totodată, datele înscrise în acest document ar trebui să figureze şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor de la InspectoratulTeritorial de Muncă.

Începând cu 1 ianuarie 2011, cărţile de muncă au fost ‘scoase le pensie’ (au fost încredinţate titularilor) şi evidenţa muncii se realizează numai electronic: o Hotărâre a Guvernului – nr. 500/2011- ş iCodul muncii au obligat angajatorii să înfiinţeze propriile registre generale de evidenţă a salariaţilor şi să le transmită InspectoratuluiTeritorial de Muncă (ITM).

De stiut ca, oricand, poţi verifica dacă angajatorul înregistrează, lună de lună, activitatea ta în firmă, solicitându-i să îţi elibereze o adeverinţăîn care să fie precizate durata activităţii, salariul, vechimea înmuncă, în meserie şi în specialitate.

Adeverinta de vechime estes ingurul document prin care se poate dovedi ca ai lucrat, precum si alte informatii cu privire la salariu, functie, sporuri, absente nemotivate sau concedii fara plata, precum si informatii privind incetarea contractului si motivele incetarii.

Recomand tuturor ca la incetarea unui contract  de munca, sa solicite adeverinta de vechime.