Compatibilitatea membrilor echipei

In acest articol voi aborda un subiect de interes pentru angajatori si este vorba despre echipa si potențiale situații de criză ce pot interveni în cadrul unei echipe. Una dintre cele mai sigure modalități de a evita aceste situații și de a le gestiona cât mai corect și mai mult, de a le evita este evaluarea compatibilității echipei. Aceasta se poate realiza fie înainte de angajarea membrilor echipei fie în vederea unei restructurări sau reatribuiri de roluri. Desigur, este de preferat să se realizeze înainte ca activitatea în sine să fie demarată dar și o restructurare făcută în baza unor informații pertinente poate fi binevenită.

Cel mai eficient este ca evaluarea compatibilității membrilor unei echipe să fie realizată de către un psiholog specializat în psihologie organizațională, cu experiență în acest domeniu. Astfel este asigurată valoarea predictivă a evaluării și analiza pertinentă a trăsăturilor de personalitate ale fiecărui membru și mai ales a modului în care acestea influențează productivitatea și integrarea în cadrul echipei.

Există tot mai multe instrumente de evaluare psihologică ce contribuie la identificarea potențialelor dinamici ale echipei; unul dintre ele este DECAS, instrument utilizat de echipa Target HR.

Este util să răspundem la câteva întrebări înainte de a realiza o astfel de evaluare.

1. Cum ne dorim să interacționeze fiecare membru în parte la nivel individual? Dar cu restul echipei?

2. Care sunt rolurile ce vor fi atribuite fiecărui membru al echipei?

3. Care ar fi atmosfera ideală de lucru? Una relaxată, prietenoasă sau una ceva mai alertă, stimulantă?

4. Care va fi mediul de lucru în care echipa își va desfășura activitatea?

5. Ce trăsături de personalitate trebuie să aibă membrii echipei astfel încât să funcționeze în mod echilibrat – câți dintre ei trebuie să fie mai dinamici, mai prietenoși, câți să fie autoritari și ce rol va primi fiecare?

Odată identificate răspunsurile la aceste întrebări constituirea echipei se va realiza cu cea mai mare siguranță că angajații se vor simți securizați, împliniți cu rolurile primite și mai ales motivați să contribuie la buna funcționare a grupului din care fac parte.

Ce îmbunătățiri crezi că ar putea fi aduse în echipa cu care lucrezi?